Wilhelm Heinrich Schüssler (1821-1898) begon in 1873 met de biochemische mineralen. Hij behandelde hiermee veel mensen met succes. Met slechts 12 in het menselijk lichaam voorkomende mineralen bracht hij veel mensen weer in evenwicht. Hoewel ze net zo verdund worden als een homeopathisch middel, sloot hij bij de werking van zijn Schüssler celzouten het homeopathische gelijkheidsprincipe uit (het gelijke kan met het gelijke genezen worden). De zeer sterk verdunde mineralen kunnen via de slijmvliezen van de mond opgenomen worden en de ontbrekende mineralen kunnen direct op celniveau aangevuld worden (substitutie).

Verschillende Duitse Biochemische verenigingen hebben zich al vele jaren met het in stand houden en toepassen van de Schüssler celzouten bezig gehouden. Ook zijn er in de loop van de jaren aanvullende mineralen bij gekomen (t/m nr. 27) en de mogelijkheid om de ontbrekende mineralen in het gezicht te herkennen, werd verfijnd.

Firma Adler Pharma (Oostenrijk) heeft in 2015 de bestaande 27 celzouten uitgebreid met zes experimentele zouten (celzout 28 t/m 33).

Consult
Tijdens een consult wordt aan de hand van jouw persoonlijke situatie en vraagstelling bepaald welke bloesemremedies en/of celzouten behulpzaam kunnen zijn. Zo bekijk ik o.a. je gezichtskenmerken die kunnen duiden op een mineraaltekort in je lichaam.

Aan de hand van het gesprek, je persoonlijke situatie en vraagstelling wordt een persoonlijk afgestemde samenstelling van celzouten en/of bloesemremedies bepaald.

Meer informatie over celzouten vind je op celzouten.com.

Belangrijk om te weten:
Celzouten en bloesemremedies kun je tegelijkertijd inzetten bij medicijnen en/of homeopathische middelen. Wel adviseer ik je altijd bij klachten/ziektes een reguliere arts te bezoeken. Celzouten en bloesemremedies worden ter ondersteuning ingezet en zijn nooit een vervanging van medische begeleiding/ medicatie.