Wilhelm Heinrich Schüssler (1821-1898) begon in 1873 met de biochemische mineralen. Hij behandelde hiermee veel mensen met succes. Met slechts 12 in het menselijk lichaam voorkomende mineralen bracht hij veel mensen weer in evenwicht. Hoewel ze net zo verdund worden als een homeopathisch middel, sloot hij bij de werking van zijn Schüssler celzouten het homeopathische gelijkheidsprincipe uit (het gelijke kan met het gelijke genezen worden). De zeer sterk verdunde mineralen kunnen via de slijmvliezen van de mond opgenomen worden en de ontbrekende mineralen kunnen direct op celniveau aangevuld worden (substitutie).

Verschillende Duitse Biochemische verenigingen hebben zich al vele jaren met het in stand houden en toepassen van de Schüssler celzouten bezig gehouden. Ook zijn er in de loop van de jaren aanvullende mineralen bij gekomen (t/m nr. 27) en de mogelijkheid om de ontbrekende mineralen in het gezicht te herkennen, werd verfijnd.

Firma Adler Pharma (Oostenrijk) heeft in 2015 de bestaande 27 celzouten uitgebreid met zes experimentele zouten (celzout 28 t/m 33).

Gezichtsanalyse/ celzouttherapie:
Bij PRANA Beauty & Health kun je door middel van een gezichtsanalyse inzicht krijgen in je mineralenhuishouding. Wanneer er sprake is van een mineraaltekort in het lichaam, is dit als eerste zichtbaar in het gezicht, in de meeste gevallen voordat de eerste (lichamelijke) klachten zich voordoen. Tijdens de gezichtsanalyse worden alle gezichtskenmerken in het gezicht nagelopen om zo een beeld te krijgen van de mineraaltekorten. Aan de hand hiervan wordt een persoonlijk afgestemde samenstelling van celzouten bepaald.

Meer informatie over celzouten vind je op celzouten.com.