Soul support (Alaskan Essences) is een eerste-hulp-remedie helpt om je lichaam en geest te kalmeren bij stress, shock en trauma. De remedie geeft je kracht en stabiliteit.

Soul Support bestaat uit de volgende remedies:

  • Cattail Pollen: Om je innerlijke kracht en verbinding te handhaven wanneer je geconfronteerd wordt met moeilijke of tegenwerkende omstandigheden.
  • Chalice Well: Geeft een gevoel van onbeperkte steun tijdens verandering en transformatie.
  • Cotton Grass: Verplaatst de aandacht van de pijn en de shock van een verwonding naar het proces van genezing dat op hetzelfde ogenblik plaatsvindt. Sluit breuken in het etherische lichaam.
  • Fireweed: Steunt het lichaam bij het loslaten van pijn, shock, trauma en ongemak als gevolg van een ongeluk of verwonding.
  • Labrador Tea: Kalmeert extreme onevenwichtigheden in de fysieke, emotionele en mentale energie en helpt je om deze energieën te integreren, zodat je op een evenwichtige manier kunt functioneren.
  • Malachite: Om je gronding op het fysieke niveau te handhaven. Harmoniseert de vier niveaus van zijn – fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel – en brengt ze met elkaar in overeenstemming.
  • River Beauty: Verzacht de gevolgen van emotioneel trauma en helpt om je emotioneel evenwicht te herwinnen na een schokkende gebeurtenis. Om te herstellen nadat er door verdriet en leed veel tranen zijn gevloeid.
  • Ruby: In tijden van overgang en ontreddering moedigt de Ruby je aan om aanwezig te blijven in je lichaam en verbonden te blijven met de aarde.
  • White Fireweed: Kalmeert het emotionele lichaam nadat je een shock of trauma ondergaan hebt. Bevordert de genezing van pijnlijke ervaringen uit het verleden.

Lees hier mijn blog over soul support.