Fireweed Combo:

Dit is een combinatieremedie van de volgende remedies:

  • Fireweed
  • River Beauty
  • White Fireweed
  • Dwarf Fireweed.

Werking:

De Fireweed Combo ondersteunt een proces van transformatie en verandering. Het algehele genezende effect van deze formule kan beter begrepen worden als we kijken naar de manier waarop transformatie processen in de natuur voorkomen. Wanneer een onevenwichtig patroon voorkomt in de natuurlijke omgeving, zorgt de natuur voor een katalysator, zoals een storm, een aardbeving, een vulkaanuitbarsting of een vloedgolf, om dit patroon te verbreken. Deze schijnbaar “verstorende” energie schept de ruimte voor de vorming van nieuwe energiepatronen. De Fireweed Combo formule werkt op een zelfde manier binnen het mensenrijk door de natuurlijk voorkomende processen van transformatie en vernieuwing binnen het menselijk energiesysteem en het fysieke lichaam te ondersteunen.

[KLIK HIER VOOR MIJN BLOG OVER DEZE REMEDIE]