Iedereen is wel bekend met de krachtige emoties van boosheid, woede en wrok. Deze emoties zijn belangrijk om te ervaren wat je wel en niet wilt. Het is natuurlijk fijn als het je lukt om, wanneer je iets dwars zit, dit op een rustige manier kenbaar te maken.

Maar zoals je vast weleens hebt ervaren, lukt dit niet altijd even goed en reageer je in plaats van rustig met woede of boosheid. Dit kan je vervolgens weer gevoelens van spijt en schaamte opleveren. Toch zijn ze een gezond en reinigend onderdeel van onze levenskracht, dat vrij moet kunnen stromen.

Boosheid beheren en begrijpen

Boosheid en woede begrijpen en beheren kan een hele uitdaging zijn. En wanneer we onze woede en boosheid onderdrukken, kan veel van onze levensenergie verloren gaan.

Waar de volgende bloesemremedies bij kunnen helpen:

 • om te leren omgaan met je gevoelens van woede/ boosheid
 • bij het uiten van je boosheid
 • om te leren omgaan met de boosheid van anderen
 • je balans te herstellen tussen lichaam en geest, zodat je de ander en (misschien nog wel het belangrijkst) jezelf kan vergeven.
 • bij het anders bekijken van dingen, zodat je je boosheid kan verwerken en loslaten
 • je inzicht te geven in je gevoelens van boosheid. Om te onderzoeken en te begrijpen wat er onder de gevoelens van boosheid schuilgaat.
  Wellicht gaat er onder je boosheid iets anders schuil.

  Misschien…
 • heb je pijn
 • ben ben je bang
 • ben je teleurgesteld 
 • voel je je beschaamd over jezelf en/of
 • ben je teleurgesteld over hoe je bent behandeld etc.

Bloesemremedies die inzicht geven bij boosheid van jezelf of anderen zijn o.a:

Mountain Wormwood

Deze bloesemremedie helpt bij niet verwerkte kwaadheid en rancune. Wanneer je wrok koestert tegen degenen waarvan je het gevoel hebt dat ze je gekwetst hebben of misschien pijn hebben gedaan. Wanneer je je teleurgesteld voelt over anderen of jezelf. Wanneer het je moeite k\kost om mensen hun daden uit het verleden te vergeven.
De bloesemremedie Mountain Wormwood leert ons vergeten. De remedie verwijdert de zogenaamde wormen van ontevredenheid die onze gemoedsrust ondermijnen. Ze zuivert ons bewustzijn van deze rancune uit het verleden. Wanneer we ons weer richten op liefde en mededogen vind heling plaats en kunnen we onze relaties weer in balans brengen. hierdoor kunnen we weer vrij en in het moment leven.

Blue Elf Viola

Deze remedie helpt wanneer je boosheid/kwaadheid niet op een duidelijke en niet-gewelddadige manier kunt uiten. Wanneer je problemen hebt met het oplossen van conflicten (vooral in groepssituaties).
De Blue Elf Viola bloesemremedie lost de beschermende energie op die zich heeft opgebouwd rondom je kwaadheid, woede en frustratie. De kwesties die de oorzaak vormen van deze emoties kun je hierdoor beter begrijpen, zodat ze op een duidelijke manier vanuit het hart uitgedrukt kunnen worden.

Bloodstone

Een edelsteenremedie die zorgt voor balans nadat je overstuur bent geweest. De remedie versterkt je aardebinding, stuurt een sterkere stroom van voedende aarde-energieën naar de eerste en tweede chakra. Ook stimuleert de remedie het loslaten van energieën die vastzitten in de onderste chakra’s.

Tiger’s Eye

Ook een edelsteenremedie. Deze remedie is behulpzaam wanneer je te maken krijgt met de boosheid van anderen. Om in deze situatie je eigen identiteit te behouden en bij jezelf te blijven.

Sweetgale

Een bloesemremedie die je kunt gebruiken wanneer je emotionele communicatie met anderen defensief en onduidelijk is en wordt gekenmerkt door conflicten, verwijten of beschuldigingen. Sweetgale helpt je je omgang met anderen op gevoelsniveau te verbeteren. De energie van Sweetgale dringt diep door in onze emotionele energiecentra en laat ons de oude lagen van pijn en negativiteit (die de kwaliteit van de emotionele wisselwerking met anderen beïnvloeden) herkennen. Zodra we deze gevoelens weer herkennen, kunnen we ook de bijbehorende lessen beter begrijpen en afmaken en kunnen we de bijbehorende energieblokkades vervolgens loslaten.
Deze remedie is vooral goed inzetbaar wanneer we de man-vrouw relaties willen verbeteren.