Nieuwe doelen, wensen of dromen?

De tijd waarin we momenteel leven kan je veel inzichten (hebben ge)geven.
Misschien heb je wel gemerkt dat dingen ook anders kunnen. Dat je dingen anders wilt doen of anders wil vormgeven in je leven. Voor veel mensen is het een tijd om goed te onderzoeken en in kaart te brengen wat je nu ECHT graag in je leven wilt (bereiken).

In dit geval kan het maken van een moodboard en/of visionboard behulpzaam zijn. Deze gerichte focus kan een positieve bijdrage leveren aan het uiteindelijk bereiken van je gestelde doel, droom of wens.  

Inzicht in wat je wilt bereiken en wat je mogelijk belemmert

De volgende remedies kunnen behulpzaam zijn om:

  • helder inzicht te krijgen in datgene wat je écht verlangt, zodat zich dit kan manifesteren in je leven. En om je…
  • inzicht te geven (en het helpen loslaten van) beperkende overtuigingen die je belemmeren om je doel te bereiken.  

Remedies die behulpzaam kunnen zijn bij dit proces:

Go-Create

Een bijzonder fijne combinatieremedie die je helpt om met minder weerstand en met meer gemak, efficiëntie en effectiviteit te co-creëren wat je wilt. Deze combinatieremedie zal je helpen om je beperkende overtuigingen los te laten, je meer waardig te voelen om de dingen die je verlangt te krijgen. De remedie geeft het vertrouwen om te krijgen wat je werkelijk verlangt in je leven. Je kunt Go-Create gebruiken om:

  • voorouderlijke patronen te herstellen die het ontvangen blokkeren
  • te helpen je bewustzijn te openen voor de onbeperkte overvloed van het universum.
  • Je intentie en aandacht te richten op wat je wilt manifesteren in plaats van op wat je mist.
  • Je vertrouwen in je vermogen om te scheppen te vergroten.
    [Lees meer]

Bog Blueberry

Deze remedie is behulpzaam wanneer je voorwaarden stelt aan het aanvaarden van overvloed. Voor het neutraliseren van de overtuigingen die het ervaren van overvloed op alle niveaus beperken. De remedie moedigt je aan om je met instemming en dankbaarheid open te stellen voor de overvloed die je wordt aangeboden.

False Hellebore

Een remedie die goed is om te gebruiken wanneer je de neiging hebt om je vast te houden aan het oude en die helpt bij het loslaten van valse ideeën. Wanneer je bang bent om ‘vooruit te gaan’ helpt deze remedie met deze beweging van het oude naar het nieuwe en helpt daarbij het onder ogen zien van je diepste, donkerste angsten.

Spiraea

Wanneer je gehecht bent aan de dingen zoals ze nu zijn, kun je Spiraea goed gebruiken. Zelfs wanneer ze helemaal niet leuk of fijn zijn. De spiraea remedie helpt je om onvoorwaardelijk steun uit alle bronnen te accepteren.

Willow

Willow is één van de meest voorkomende en vruchtbaarste planten in Alaska. De bloesemremedie van de Willow neemt ons verzet weg om bewust vorm aan ons leven te geven. De Willow remedie maakt ons bewust van zelfopgelegde (mentale) beperkingen en verwijdert deze beperkingen vervolgens. De remedie bevordert positieve levenservaringen, doordat zij je bewust maken van hoe gedachten onze werkelijkheid scheppen.   

Wild Iris

De bloesemremedie van de Wild Iris kun je gebruiken wanneer je een tekort aan vertrouwen hebt in je eigen creatieve mogelijkheden. Wild Iris werkt op de verschillende gemoedstoestanden, die ons vermogen om te scheppen kunnen beïnvloeden. Waaronder het gebrek aan besef dat de hoeveelheid creatieve energie die ons ter beschikking staat onbeperkt is. Een andere is het afwezig zijn van de waardering voor onszelf, voor de schoonheid om ons heen en voor onze bijdragen aan de wereld. Een derde is het niet willen delen van onszelf en onze creativiteit met anderen. Ieder van deze drie bovengenoemde houdingen kan voor een innerlijke spanning zorgen of leiden tot het te veel je best doen en proberen. Dit belemmert onze stroom van creativiteit of doet dit stoppen. De Wild Iris remedie moedigt aan om onze creatieve energie vrij te laten stromen en met anderen te delen.   

Glacier river

Deze omgevingsremedie , van zon bestraald gletsjerwater, zorgt ervoor dat we starre patronen kunnen loslaten: oude manieren van denken, doen en voelen, die onze gewoontes zijn geworden en die voor verzet zorgen tegen groei en verandering. Deze remedie leert ons dat we (wanneer we vorm willen geven aan verandering) bereid moeten zijn om onze gehechtheid aan dat wat is geweest, los te laten. Alleen wanneer we het oude loslaten, kunnen we het nieuwe manifesteren.

Gold

Deze edelsteenremedie is ook één van de remedies uit de Go-Create combinatieremedie en werkt op het derde chakra en wordt gebruikt bij een gebrek aan zelfvertrouwen, te weinig persoonlijke identiteit en te weinig of geen vertrouwen in je scheppende kwaliteiten. Wanneer je het moeilijk vind om je wensen en behoeften te uiten en wanneer je je prestaties te veel met anderen vergelijkt. Deze remedie geeft je kracht, stevigheid in je derde chakra en versterkt je innerlijke waarde.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Mocht je vragen hebben of je bent geïnteresseerd in ondersteuning bij jouw persoonlijke proces, neem dan gerust contact met me op.
Informatie over een persoonlijk consult vind je hier.

Mailen kan via onderstaand contactformulier:

[contact-form-7 id=”4671″ title=”Contactformulier 1″]